Ballangen Bygdemuseum presenterer:
Bjørkåsen Gruver
1916 - 1964
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bergmester Irgens' kart
over Ballangshalvøya.
 
 
 
 


Oppdatert:
24. oktober 2001