Ballangen Bygdemuseum
Ansatte ved Bjørkåsen Gruver


 
Antall ansatte ved Bjørkåsen Gruver
Grafisk fremstilling av antall ansatte ved Bjørkåsen Gruver (1918 - 1961).
 
Avdelingsvis arbeidsstyrke
Den grafiske fremstillinga viser antall ansatte i de ulike avdelingene ved Bjørkåsen Gruver for årene 1918, 1920, 1921, 1930, 1931 og 1934.


Til hjemmesida!