Ballangen kommune
8540 Ballangen

Tlf.: 76929000, fax: 76929001

Antall innbyggere: 2.680
Areal: 930 km2
Ordfører: Per Kristian Arntzen (Sp)
Varaordfører: Stig Dahl (A)
Rådmann: Konrad Sætra
Kommunekasserer: Alf Slåttli
Revisor: 
Personalsjef: Nic Elstad
Kontorsjef: Kjell Inge Mentzen
Formannskapssekretær: Kjell Inge Mentzen

Partifordeling i kommunestyret: 17
AP: ,   H:,   SP:,   KrF:,  V:
Kvinnerepresentasjon: 


Partifordeling i formannskapet: 5
AP:,   H:,   SP:,   KrF:
Kvinnerepresentasjon: 


Den elektroniske kommunenøkkelen

Kommunenøkkelen er Kommuneforlagets oppslagsverk over norske kommuner og fylkeskommuner.
Sektorer:

KULTUR OG UNDERVISNING:
Skolesjef: Ivar Skoglund


HELSE / SOSIAL:
Helsesjef: Haavard Finn
Sosialsjef: Torgny Nordskog
Kommunelege II: Merethe Sommerseth
Helsesøster: Inger J. Kristiansen
Pleie- og omsorgssjef: 

TEKNISK, LANDBRUK OG NÆRING:
Teknisk sjef: H. Gabrielsen
Boligsekretær: Oddbjørn Pedersen
Installasjonssjef: 
Brannsjef: H. Gabrielsen
El-sjef: Wiggo Knutsen

IKKE-KOMMUNALE FUNKSJONER:
Fungerende trygdesjef:
Ligningssjef:
Jordbrukssjef: Kjell Hauge
Lensmann: Anne Katrine Rambøl
Sogneprest: 

Kilde: Ballangen kommune, oktober 2001

Til hjemmesida!