Bjørkåsen Gruver: Bergmester Henning Irgens' kart over Ballangen fra august 1673.
Bergmester Henning Irgens' kart over Ballangen fra august 1673
Kartet ble tegnet i forbindelse med det første forsøket på gruvedrift i Nord-Norge. Da ble det drevet kopperverk kalt Bals guber med smeltehytte ved senere A/S Bjørkåsens Gubers reguleringsmagasin, Børvatn. Gruveprosjektet var omgitt av mystikkens slør. Sagnet om Bal fra Ballangen forteller om en grusom herre som folket til slutt gjorde opprør mot. De spente Bal til fire hester, en hest for hver arm og fot. Så pisket de på hestene og rev Bal i stykker. Gruveåpningene ble stengt. De som røpet beliggenheten skulle få dødsstraff. Sagnet som fortalte om hvor skadelig gruva hadde vært for folket i Ballangen bidro til at Ballangeshalvøya var en av de første regionene som ble utforsket da jakten på malm og mineraler fikk et oppsving rundt århundreskiftet.

Kilde: FOTEFAR MOT NORD. Bergtatt i Ballangen. Martinstollens besøksgruver. Av Magnus Pettersen og Inger Johanne Rushfeldt.