Produksjon

Den grafiske fremstillingen nedenfor viser produksjon av kis i perioden 1920 til 1936. De grønne søylene viser antall tonn kis som ble skilt i vaskeriet og de røde søylene viser antall tonn kis som ble utskipet fra Ballangen. Vaskeriproduksjonen fra 1936 mangler.

Mer stoff om mineralet kis. Kilde: Britannica Online.© Ballangen Bygdemuseum - Kilde: Steinar Aas. (Hovedfagsoppgave i historie, Universitete i Tromsø)


Til hjemmesida!