Bjørkåsen Kraftstasjon

Bjørkåsen Kraftstasjon ble utbygd av Bjørkaasen Gruber for å skaffe kraft og vannforsyning til gruvedrifta og den oppredningsprosess som medfulgte. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1921 og var det første kraftverk i Nord-Europa hvor hele kraftanlegget er bygd i fjell. En elevator gir adkomst til kraftstasjonen som ligger 72 meter under overflaten.

Stasjonen er idag modernisert, men en del av det gamle stasjonsmateriellet er tatt vare på og kan benyttes i forbindelse med et seinere planlagt gruvemuseum i Ballangen.

Skissen nedenfor viser kraftanlegget med vanntunnel fra Børsvannet til kraftstasjonen som ligger 1.602 meter unna inntaket. Vannfallet er på 87.5 meter. Den totale lengden på tunnelen fra inntak til utløp er på 2255 meter.


Origialtegnet skisse. Utlånt av Ballangen Bygdemuseum


Til hjemmesida!