Ballangen Bygdemuseum
Litteratur om Ballangen
Litteratur om Ballangen fra bøker og artikler

 
Nordnorsk økonomisk modernisering sett i lys av rekutteringa til a/s Bjørkaasen gruber 1920 - 50
Den allsidige industriarbeidaren, et bearbeidet kapittel for internett fra Hovudoppgåve i historie ved Det Samfunnsvitenskaplege fakultet, Universitetet i Tromsø - (Januar 1998) av Steinar Aas.

Oppgaven kan kjøpes hos:
Frydelund Interbok, Postboks 754, 8501 Narvik
Tlf.: 76 94 15 67, fax: 76 94 71 78

Her finnes innholdslista til hovedoppgaven.

 
Bøker om Ballangen
Listen nedenfor er henta fra BIBSYS
 
Artikler om Ballangen
Listen nedenfor er henta fra Norske tidsskriftsartikler (NORART).
 
Avisartikler om Ballangen
Listen nedenfor er utklipp fra gamle nord-norske aviser, f eks Ofoten Tidende.


Til hjemmesida!