ballangen.infoTuristinformasjon for Ballangen


Kontaktinfo

Ballangen Turistinformasjon
Postboks 44
8546 Ballangen

Tlf: +47 76 92 90 00


 

Opplevelser

Kunst og severdigheter

Kunst Fornminner Museer Krigsminner Kirker  

 

Kunst

Efjord Regionale Kunstsenter

efjord regionale kunstsenter

Senterets kunstprodukter omfatter smykker og mineraler, fotografier, keramikk og akvareller. Produktene har sitt utspring i det lokale, og en opplever derfor å gi varierte tilbud som bidrar ytterligere til å styrke naturen som varemerke for Efjord.

Mer ...

Skulpturlandskap Nordland - Himmel på jord

himmel på jord

Skulpturen er plassert på Skarstad i Efjord og er en del av Skulpturlandskap Nordland. Kunstverket består av en portal og to sfærer av granitt, sirkel gravert på berg. Portalens høyde er 250 cm, sfærenes diameter 65,4 cm og 100 cm og sirkelens diameter er 800 cm. Skulpturens plassering og utforming har høstet mange lovord fra besøkende fra fjern og nær. Les mer om skulpturen hos Skulpturlandskap Nordland.

Fotoserie Himmel på jord

Kart Himmel på jord

Fornminner

Helleristning Forsa

helleristning på Forsa

Nær Forså ved Efjorden er det en helleristning, ca. 2500 år gammel, av en 1,15 m lang fiskefigur med buk- og ryggfinner. Vanlig huggeteknikk er benyttet, og figuren kan forestille en kveite.

Kart helleristning på Forsa

 

helleristning på valle

I Vallebukta i Efjord er det helleristninger som er 8-9000 år gamle og dermed noen av de eldste i Norge. Dette feltet når man kun med båt, det ligger om lag en times gange fra Vallegårdene. Feltet består av flere store dyrefigurer som er slipt inn i steinflatene. Man kan bl.a. se en bjørn, reinsdyr og seler. Figurene er slipt inn på et sterkt skrånende svaberg nær en større bekk.

Jettegryter Skarstad

jettegryter på skarstad

På Hamn ved Skarstad er det to jettegryter. Jettegryter er mer eller mindre sirkelformede hull i en fjelloverflate. Hullene er dannet av strømvirvler av vann, is og løsmateriale som har slipt i berget. Formen som dannes ligner på ei gryte, og fordi folk før trodde at trollene stod for utformingen, kalles den en jettegryte.

 

gravhauger fra jernalderen

Skarstad har vært et høvdingsete i vikingtiden, og man kan finne flere gravhauger fra jernalderen. Like ovenfor moloen på Skarstad, oppå haugen på andre siden av veien, kan man tydelig se konturer av en grav. Det sies også at det ble bygd langskip på Håkonset. Det er funnet gjenstander fra vikingtiden der.

Lodve Lange minnebauta

Lodve Lange

Like ved E6 i Saltvik ca. 1 mil nord for Ballangen står en minnebauta som forteller at den vil minne om Lodve Lange, Saltvik, som etter sagaen var med på Ormen Lange i slaget ved Svolder år 1000. Lodve Lange var en vikinghøvding som bodde i Saltvik. Han var, ifølge Snorre, en av de håndplukkede menn som fikk være med Olav Tryggvason på Vendlandsferden, om bord i det stolte skipet Ormen Lange.

Kart Lodve Lange-bauta

Museer

Ballangen Museum

ballangen museum

Gjennom bilder og gjenstander fokuserer Ballangen Museum i hovedsak på Ballangens gruvehistorie, i tillegg viser man også gjenstander fra fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv.

Ballangen Museum ligger i den gamle administrasjonsbygningen til Bjørkåsen Gruber AS. Museet presenterer den omfattende gruvevirksomheten som har vært i kommunen helt siden 1600-tallet. Utstillingene går over tre etasjer og hovedvekten er lagt på Ballangens gruvedrift gjennom tidene. Foruten om dette tar museet for seg Ballangens bygdehistorie gjennom bl.a. fiske, jordbruk, husholdning, skole og kulturliv. 

Museet ligger i Bjørkåsen ca 2,5 km fra Ballangen sentrum. Ta av fra E6 ved Statoil-stasjonen. Veien er merket med skilt.

Ballangen Museum er et anlegg i Museum Nord.

Sommeren 2009 har museet disse åpningstidene:

24. juni - 22. august

Tirsdag - lørdag: 11.00-16.00
Søndag - mandag: Stengt!

Utenom sesongen: Åpent på forespørsel

For mer informasjon:

Ballangen Museum

Kart Ballangen Museum

Kjeldebotn Bygdemuseum

Kjeldebotn bygdemuseum

Museet i Kjeldebotn viser gjenstander fra nærmiljøet, blant annet utstyr fra hjemmet i gamle dager, landbruk, fiske og teglverket som var i bygda. Museet blir drevet på privat initiativ.

Museet er å finne i det gamle forsamlingshuset på høyresiden av veien ca 500 meter etter skolen i retning Tjelde.

Kontakt Helge Sommerseth, tlf: 76 92 62 86, for omvisning.

Museumsnaustet på Skarstad

museumsnaustet på skarstad

Museumsnaustet på Skarstad inneholder gjenstander som forteller om fiskernes fangstredskaper og metoder. Naustet huser en gjenstand som virkelig har satt spor etter seg i den nordnorske kulturhistorie, en av landsdelens aller eldste åttringer, "Ljåen". Denne åttringen er den eneste gjenværende etter det store slaget i Trollfjorden i 1890. Marcus Eriksen fra Råna var da høvedsmann på denne båten, og han var en av de åtte høvedsmennene som ledet an i kampen mot de store kapitalkreftene som gjorde sitt innhogg i Lofotens fiskerikdommer.

Interesserte kan ta kontakt med Efjord Grendelag.


Kart Museumsnaustet på Skarstad

Krigsminner

Krigsminnesmerker - bauta over falne

Minnebauta for falne fra Ballangen

Under den andre verdenskrig mistet også mange nordmenn livet. Det var både i kamphandlinger og på andre måter, f. eks forlis.

Fra 1940-45 var det 13 menn fra Ballangen som mistet livet for at vi skulle få frihet, fred og demokrati. På Ballangen kirkegård står en minnesbauta over falne fra bygda.

Krigsminnesmerker - engelske graver

Gravlund for engelske sjømenn

På Ballangen kirkegård er det 28 engelske krigsgraver, disse er engelske sjømenn som omkom da HMS "Hardy" i april 1940 ble beskutt og sank utenfor Vidrek.

Kirker

Ballangen kirke

Ballangen kirke

Ballangen Kirke ligger på Storhaugen i sentrum. Den er lokalisert ved Sykehjemmet og Barne- og ungdomsskolen. Kirken ble vigslet 6. juni 1923 av biskop i Hålogaland, Johan Støren. Altertavlen og inventaret er tegnet av Emanuel Vigeland. Vigelands sønn, Per, var mester for glassmaleriet i koret, som er kirkens altertavle. Døpefonten er av marmor fra Hekkelstrand og laget av Helge Heimstad.

Kirken ble i 1998 restaurert, og ble da tilbakeført til sin opprinnelige stil.

Kjeldebotn kirke

Kjeldebotn kirke

Kjeldebotn Kirke ligger i Kjeldebotn, 20 km fra Ballangen. Altertavle malt av Arne Linder-Olsen. Kirken har også den gamle altertavlen som tilhørte forsamlingshuset i Kjeldebotn, og den er laget av Henrik Gabrielsen.

 

Efjord kapell

Efjord Kapell ligger i Langvågen, ca 10 km fra E6 ved Efjordbruene. Kapellet ble vigslet 17. november 1985 av biskop Grønningsæter. Altertavle malt av Arne Linder-Olsen.